پک سه بسته ای خودتراش چهار لبه Galaxy4 پرلایف

۱۰۴,۴۰۰ تومان
 • چهار تیغ استیل ضدزنگ سوئدی با روکش کروم برای برش سریع و با دوام بالا
 • نوارصابون دار، دارای ویتامین E و آلوئه ورا جهت تقویت و حفاظت بیشتر از پوست
 • طراحی سری متحرک برای تجربه اصلاحی راحت
 • دسته پلاستیکی با روکش لاستیکی با چسبندگی مناسب و لغزندگی کم
 • تعداد در بسته: ۲ عدد
 

پک سه بسته ای خودتراش دو لبه Quick2 پرلایف

۵۳,۱۰۰ تومان
 • دو تیغ استیل ضدزنگ سوئدی با روکش کروم برای برش سریع و با دوام بالا
 • نوارصابون دار، دارای ویتامین E و آلوئه ورا جهت تقویت و حفاظت بیشتر از پوست
 • طراحی سری ثابت
 • دسته پلاستیکی شیار دار برای جلوگیری از لغزش دسته در حین اصلاح
 • تعداد در بسته: ۴ عدد

پک سه بسته ای خودتراش دولبه Galaxy2 پرلایف

۶۳,۶۰۰ تومان
 • دو تیغ استیل ضدزنگ سوئدی با روکش کروم برای برش سریع و با دوام بالا
 • نوارصابون دار، دارای ویتامین E و آلوئه ورا جهت تقویت و حفاظت بیشتر از پوست
 • طراحی سری متحرک برای تجربه اصلاحی راحت
 • دسته پلاستیکی با روکش لاستیکی با چسبندگی مناسب و لغزندگی کم
 • تعداد در بسته: ۳ عدد
 

پک سه بسته ای خودتراش سه لبه Galaxy3Plus پرلایف

۸۴,۹۰۰ تومان
 • سه تیغ استیل ضدزنگ سوئدی با روکش کروم برای برش سریع و با دوام بالا
 • نوارصابون دار، دارای ویتامین E و آلوئه ورا جهت تقویت و حفاظت بیشتر از پوست
 • طراحی سری متحرک برای تجربه اصلاحی راحت
 • دسته پلاستیکی با روکش لاستیکی با چسبندگی مناسب و لغزندگی کم
 • تعداد در بسته: ۲ عدد

پک سه بسته ای خودتراش سه لبه Quick3 پرلایف

۹۵,۷۰۰ تومان
 • سه تیغ استیل ضدزنگ سوئدی با روکش کروم برای برش سریع و با دوام بالا
 • نوارصابون دار، دارای ویتامین E و آلوئه ورا جهت تقویت و حفاظت بیشتر از پوست
 • طراحی سری متحرک برای تجربه اصلاحی راحت
 • دسته پلاستیکی با روکش لاستیکی با چسبندگی مناسب و لغزندگی کم
 • تعداد در بسته: ۳ عدد