آب مقطر 1 لیتری غیر قابل تزریق روشان (1 بارتقطیر)

۱۰,۰۰۰ تومان
آب مقطر pure water یک بار تقطیر روشان با نام علمی Instrument feed water با سیستم میکروب زدایی و حذف