ایجاد مناقصه

چگونه کمترین قیمت اقلام پزشکی را پیدا کنیم؟

از طریق مدی بورس داروخانه ها و کلیه مراکز درمانی می توانند کلیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را در مدی بورس بصورت مناقصه ثبت کنند.

به موازات آن تمام تامین کنندگان با ثبت قیمت، پیشنهادات و شرایط پرداخت خود می توانند در هر مناقصه شرکت کنند تا داروخانه ها از بین آنها بهترین شرایط را انتخاب و کالاهای درخواستی خود را از زمان تایید مناقصه ظرف مدت 24-48 ساعت رایگان دریافت خواهند کرد

ثبت نام

کلیه افراد می توانند به عنوان داروخانه و یا تامین کننده در سایت ثبت نام کنند.

ثبت نام رایگان بوده و پس از ورود اطلاعات توسط کارشناسان مدی بورس فعال می شود.

ایجاد مناقصه

داروخانه ها هر ساعت از شبانه روز می توانند اقلام مورد نیاز خود را بصورت مناقصه ایجاد کرده و پس از تکمیل آن را فعال نمایند.

در انتظار قیمت

هر روز ساعت 13  ظهر تمامی مناقصات ثبت شده برای تامین کنندگان ارسال میشود. 

تامین کنندگان تا ساعت 17 فرصت دارند تا بر اساس حوزه فعالیت اعلام شده هنگام ثبت نام، قیمت و شرایط فروش خود را برای مناقصات ثبت کنند.

در انتظار تائید داروخانه

از ساعت 17 تا 24 شب داروخانه ها فرصت دارند تا با مراجعه به این بخش، برای هر یک از اقلام ثبت شده در مناقصات خود، پیشنهادات تامین کنندگان را مشاهده و پس از بررسی مناسب ترین تامین کننده را انتخاب نمایند.

در انتظار دریافت و ارسال

سفارشاتی که مورد تایید داروخانه ها قرار گرفته اند از تامین کنندگان جمع آوری شده و در بین داروخانه ها توزیع می شوند.

مناقصات بسته شده

ساعت 24 هر روز، کلیه مناقصات بسته شده و مناقصاتی که مورد تایید داروخانه قرار نگرفته باشد و یا در مراحل میانی باشد نیز بسته شده و در صورت تمایل داروخانه باید مجددا اقلام خود را ثبت کند.

برگزاری مناقصه

روشی برای استعلام قیمت از تامین کنندگان اصلی

Call Now Button