شیوه سفارش در مدی بورس

سفارش در مدی بورس بسیار راحته، کافیه تا مراحل زیر رو انجام بدی...

1
1.

هر تعداد از محصول که مدنظرت هست رو به سبد سفارش اضافه کن.

2
2.

وارد سبد سفارش که شدی، آدرس و مشخصات محل دریافت رو وارد کن.

3
3.

همین دیگه، بقیه کار رو به مدی بورس بسپر. ظرف 10 دقیقه باهات تماس میگیریم و هماهنگ میشیم.